صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه امین کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 2,402,332,723,174
ضامن نقد شوندگی دوم: ندارد
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سعید بیگی ,ساره محبعلی مزلقانی ,عزت اله صیادنیا طیبی 2,387,810
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 2,612,190 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,006,165
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/19 با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست . ابطال به قیمت روز قبل قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,006,082
تاریخ محاسبه NAV: 1395/03/10 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,082
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود