صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه امین کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 3,574,384,417,788
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر 3,574,384,417,788
مدیر سرمایه گذاری: سعید بیگی ,ساره محبعلی مزلقانی ,عزت اله صیادنیا طیبی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان 3,566,436
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,433,564 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,003,038
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/19 با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست . ابطال به قیمت روز قبل قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,002,229
تاریخ محاسبه NAV: 1395/07/04 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,002,229
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود