صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه امین کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 2,594,177,248,628
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر 2,594,177,248,628
مدیر سرمایه گذاری: سعید بیگی ,ساره محبعلی مزلقانی ,عزت اله صیادنیا طیبی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان 2,582,261
تعداد واحدهای باقی مانده: 2,417,739 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,004,970
تاریخ آغاز فعالیت: ندارد با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست . ابطال به قیمت روز قبل قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,004,615
تاریخ محاسبه NAV: 1395/04/08 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,004,615
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود