اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/05/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 2,930,438
تعداد واحدهای باقی مانده: 2,069,562
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,979,351,214,947
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,017,413
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,016,691
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,014,342
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه امین
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : ساره محبعلی مزلقانی ,عزت اله صیادنیا طیبی ,قاسم الودری
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/19
نوع صندوق : با درآمد ثابت و با امکان صدور به نرخ روز و ابطال به نرخ روز قبل
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/05/29 1,017,413 1,016,691 2,349- 3,704 11,286,750 3,478 8,586,391 2,930,438 2,979,351,214,947
  2 1396/05/28 1,016,412 1,015,691 2,349- 0 11,283,046 1,926 8,582,913 2,930,212 2,976,191,257,655
  3 1396/05/27 1,015,411 1,014,691 2,293- 0 11,283,046 0 8,580,987 2,932,138 2,975,213,324,840
  4 1396/05/26 1,014,856 1,014,136 2,252- 966 11,283,046 0 8,580,987 2,932,138 2,973,587,520,942
  5 1396/05/25 1,014,320 1,013,600 2,232- 1,757 11,282,080 311 8,580,987 2,931,172 2,971,037,222,185
  6 1396/05/24 1,013,765 1,013,046 2,118- 781 11,280,323 1,902 8,580,676 2,929,726 2,967,947,073,380
  7 1396/05/23 1,013,233 1,012,514 2,002- 751 11,279,542 38,747 8,578,774 2,930,847 2,967,522,377,262
  8 1396/05/22 1,012,694 1,011,984 1,920- 831 11,278,791 1,634 8,540,027 2,968,843 3,004,422,927,761
  9 1396/05/21 1,012,181 1,011,473 1,768- 0 11,277,960 1,238 8,538,393 2,969,646 3,003,715,492,349
  10 1396/05/20 1,011,674 1,010,965 1,586- 0 11,277,960 0 8,537,155 2,970,884 3,003,460,204,551
  11 1396/05/19 1,011,128 1,010,420 1,552- 1,852 11,277,960 0 8,537,155 2,970,884 3,001,839,589,521
  12 1396/05/18 1,010,590 1,009,882 1,527- 4,325 11,276,108 681 8,537,155 2,969,032 2,998,372,512,169
  13 1396/05/17 1,010,009 1,009,301 1,405- 263 11,271,783 779 8,536,474 2,965,388 2,992,968,176,682
  14 1396/05/16 1,009,425 1,008,699 1,371- 159 11,271,520 11,273 8,535,695 2,965,904 2,991,705,499,223
  15 1396/05/15 1,008,900 1,008,177 1,853- 0 11,271,361 66,710 8,524,422 2,977,018 3,001,360,871,031
  16 1396/05/14 1,008,373 1,007,641 1,662- 0 11,271,361 0 8,457,712 3,043,728 3,066,986,536,246
  17 1396/05/13 1,007,835 1,007,104 1,643- 0 11,271,361 0 8,457,712 3,043,728 3,065,350,543,585
  18 1396/05/12 1,007,284 1,006,554 1,609- 2,952 11,271,361 0 8,457,712 3,043,728 3,063,675,469,013
  19 1396/05/11 1,006,749 1,006,018 1,590- 4,382 11,268,409 20,661 8,457,712 3,040,776 3,059,075,835,095
  20 1396/05/10 1,006,154 1,005,428 1,868- 875 11,264,027 49,959 8,437,051 3,057,055 3,073,649,147,227
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق