دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر دعوت به مجمع
منبع -
مقدمه با سلام و احترام، بدین وسیله از دارندگان واحدهای سرمایه¬گذاری ممتاز صندوق دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع صندوق که در روز چهارشنبه مورخ 28/04/1396 ساعت 15:00 در محل تأمین سرمایه امین به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان پلاک 51 برگزار می شود، حضور به هم رسانند. دستور جل...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق