دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر پرداخت سود شهریورماه 96
منبع -
مقدمه با سلام به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری امین ملت می رساند برای دوره یک ماهه منتهی به 1396/06/31 بازدهی معادل 21.5 درصد سالانه( ضریب پرداخت 18.260 ریال) به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق