دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری امین ملت مورخ 1396/07/19
منبع -
مقدمه با سلام و احترام، بدینوسیله از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع صندوق که در روز چهارشنبه مورخ 1396/07/19  ساعت 15:00 در محل تأمین سرمایه امین به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان پلاک 51 برگزار می شود، حضور ...
متن خبر

با سلام و احترام،

بدینوسیله از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع صندوق که در روز چهارشنبه مورخ 1396/07/19 ساعت 15:00 در محل تأمین سرمایه امین به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان پلاک 51 برگزار می شود، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

-           استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.

-           استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/04/31

-           تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/04/31

-           انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

-           انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به 1397/04/31

-           سایر موارد.

 

پیوست