دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری امین ملت مورخ 1396/07/19
منبع -
مقدمه با سلام و احترام، بدینوسیله از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع صندوق که در روز چهارشنبه مورخ 1396/07/19  ساعت 15:00 در محل تأمین سرمایه امین به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان پلاک 51 برگزار می شود، حضور ...
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق