دسته بندی مجامع
عنوان خبر جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت
منبع -
مقدمه به استحضار می رساند جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت راس ساعت 15 در تاریخ 1394/09/04 جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق در محل تأمین سرمایه امین به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان پلاک 51 برگزار می شود.
متن خبر
پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق